www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Aktuality z radnice

Aktuality z radnice (Aktuality z radnice) Archiv
Kalendář kulturních akcí (Kultura) Archiv
Ostatní pozvánky a oznámení (Aktuality z radnice) Archiv
Kompletní výpis všech akcí v systému

Informace pro nájemce hrobů

Upozorňujeme všechny nájemce hrobových míst, že jsou povinni oznamovat správci pohřebiště (Městskému úřadu Smiřice) veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence pohřebiště (§ 21 zákona 256/2001 Sb., o pohřebnictví). Taktéž je nutné správci předem oznámit vjezd vozidel na hřbitov, uložení ostatků do hrobu a jakékoliv jiné úpravy na hrobovém místě.

Oznámení těchto skutečností můžete učinit buď osobně na ekonomickém odboru, písemně nebo elektronickým podáním. Formulář „Oznámení správci pohřebiště“ lze stáhnout z internetových stránek města ZDE.

Informace ohledně hrobové evidence vám poskytne ekonomický odbor MěÚ Smiřice, paní Alena Suchánková, tel. 495 809 011, e-mail suchankova@mestosmirice.cz.

Zde si také může nájemce hrobového místa ověřit údaje o všech nahlášených zesnulých.