www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Aktuality z radnice

Aktuality z radnice (Aktuality z radnice) Archiv
Kalendář kulturních akcí (Kultura) Archiv
Ostatní pozvánky a oznámení (Aktuality z radnice) Archiv
Kompletní výpis všech akcí v systému

Oznámení pro občany s adresou trvalého pobytu na ohlašovně - přebírání pošty

Oznámení pro občany s adresou trvalého pobytu na ohlašovně
(přebírání poštovních zásilek)

Upozorňujeme občany, kterým byla na základě správního řízení zrušena adresa trvalého pobytu a jsou proto nyní evidenčně hlášeni na adrese ohlašovny – tj. na adrese Palackého 106, 503 03 Smiřice, že Městský úřad Smiřice není oprávněn přebírat žádnou korespondenci, která jim je na uvedenou adresu doručována.

Městský úřad Smiřice přebírá pouze oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením (tzn. u zásilek doporučených), tak jak mu to ukládá § 10c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel (podle novely platné od 1. 1. 2016). Tyto výzvy jsou ukládány na podatelně MěÚ Smiřice v 1. patře.

Každý občan přihlášený na tzv. úřední adresu je proto povinen si způsob doručování domluvit buď přímo s provozovatelem poštovních služeb – např. služba České pošty Změna místa dodání (Dosílka), případně oznámit adresu pro doručování příslušným institucím (správní úřady, bankovní ústavy, mobilní operátoři atp.).

Údaj o místě trvalého pobytu je pouze evidenčním údajem a nevyplývají z něho žádná práva a povinnosti k objektu a slouží pouze k administrativním účelům.

L. Reichová, vedoucí správního odboru