www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Aktuality z radnice

Aktuality z radnice (Aktuality z radnice) Archiv
Kalendář kulturních akcí (Kultura) Archiv
Ostatní pozvánky a oznámení (Aktuality z radnice) Archiv
Kompletní výpis všech akcí v systému

Rekonstrukce průtahu města

Rekonstrukce průtahu města – etapa 2018

datum zahájení 13. 8. 2018

datum ukončení 18. 11. 2018

INVESTOR: Královéhradecký kraj

REALIZÁTOR: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s. (dále jen USKHK)

Kontaktní osoba: Martin Dvořáček, 722 930 690, martin.dvoracek@uskhk.eu

ZHOTOVITEL: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Hlavní stavbyvedoucí: Václav Šantora, 608 820 414, v.santora@swietelsky.cz

 

Vážení občané,

dne 13. 8. 2018 byla zahájena letošní etapa Rekonstrukce průtahu městem. Jen připomínám, že se jedná o rekonstrukci krajské silnice, jejímž realizátorem je Údržba silnic Královéhradeckého kraje. Firma SWIETELSKY stavební s.r.o. je firmou provádějící stavební práce.

Termín dokončení letošních prací je stanoven na 18. 11. 2018.

V úseku od závor po křižovatku Palackého–Jiráskova bude hlavní silnice po dobu stavebních prací plně uzavřena.

Výjezd z ulice Jiráskova na Palackého bude po celou dobu umožněn směrem ke kapli. K jiným dopravním omezením, než která jsou nastavena v současné době, v souvislosti s rekonstrukcí průtahu městem v letošním roce nedojde.

V prostoru u trafiky před nádražím je zřízeno provizorní místo pro přecházení.

Po odstranění asfaltu a vybagrování staré konstrukce komunikace budou v hloubce 0,5 m provedeny tlakové zkoušky. Pokud bude stav podkladových vrstev špatný, tak bude muset být odstraněno dalších 0,5 m.

Následně budou naváženy konstrukční vrstvy a postupně usazovány silniční obruby. Zároveň bude v průběhu stavby odstraněn starý most přes Mlýnský náhon a vybudován nový.

Chodníky, které jsou již dnes podél hlavní silnice vydlážděny zámkovou dlažbou, budou opraveny do původního stavu. Chodníky se starou dlažbou budou předlážděny do nové zámkové dlažby. Pokládku nových zámkových dlažeb financuje město. Rovněž tak město financuje parkovací a autobusové zálivy podél hlavní silnice.

S ohledem na probíhající práce je nutné dbát zvýšené opatrnosti na přilehlých chodnících. Zvláště pak nejezdit po nich na kole, ale sesednout nebo objíždět trasu postranními ulicemi.

Jakékoli podněty směřujte na MěÚ Smiřice – telefonem na 495 809 010, e-mailem na podatelna@mestosmirice.cz nebo osobně.

Autobusovou dopravu a agendu s ní související zajišťuje krajský úřad. Zastávky byly dočasně po dobu stavby přesunuty a měly by být označeny jízdními řády.

Dne 15. 8. 2018

Děkujeme za pochopení.

Bc. Luboš Tuzar, starosta

******

Aktuálně k 16. 8. 2018:

Po provedených tlakových zkouškách se ukázalo, že podkladové vrstvy budou muset být vybagrovány do hloubky 1 m.

******

Dotčené ulice:

  • Husova ulice bude provizorně napojena do Zahradní ulice.
  • Hanzova ulice bude opatřena provizorním výjezdem a uzavírána jen občasně. Před jejím uzavřením na dobu nezbytně nutnou budou všichni obyvatelé ulice informováni zástupcem stavební firmy.
  • Obyvatelé ulic Hradecká, Příční, Nová a Žižkova budou využívat k výjezdu ulici Nádražní.
  • Husova, Zahradní a Kršovka využijí výjezd buď ulicí Ed. Karla, nebo přes sídliště Gen. Govorova do Mlýnské ulice.
  • Ulice napojené na Jiráskovu ulici a Jedličkova ulice budou moci vyjíždět na Palackého pouze směrem ke kapli.

 

 

V souvislosti výše popsanou rekonstrukcí nastává i změna v provozu autobusových linek 610140, 610210, 640144 a 640505. Jak dojde k obsluze stávajících zastávek nebo přesunu je popsáno na webu Královéhradeckého kraje ZDE.

 

******

Dočasný přechod pro chodce byl kvůli neprůchodnosti hlavního tahu zřízen v Zemanově ulici u trafiky.