www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Aktuality z radnice

Aktuality z radnice (Aktuality z radnice) Archiv
Kalendář kulturních akcí (Kultura) Archiv
Ostatní pozvánky a oznámení (Aktuality z radnice) Archiv
Kompletní výpis všech akcí v systému

Návrh železničního jízdního řádu 2019 v Královéhradeckém kraji

Královéhradecký kraj předkládá obcím a cestujícím k připomínkování návrh železničního jízdního řádu 2018/2019 pro tratě v Královéhradeckém kraji.

Možnost vznesení připomínek

S připomínkami k regionální vlakové dopravě (vlaky kategorií Os, Sp) se můžete obracet na zástupce obcí, kteří posoudí konkrétní požadavky a za obec se obrátí na odbor dopravy a silničního hospodářství Královéhradeckého kraje pomocí datové schránky nejpozději do 20. července 2018. Připomínky od zástupců obcí se budou posuzovat přednostně.

Další možností je zaslat připomínky na adresu doprava@kr-kralovehradecky.cz.

Jednotlivé návrhy jízdních řádů podle čísla tratí jsou v přílohách ke článku na webových stránkách Královéhradeckého kraje.

Oproti stávajícímu jízdnímu řádu dochází pouze k drobným změnám v časových polohách vlaků. Respektována je nadregionální objednávka Ministerstva dopravy dálkovými vlaky (rychlíky), možnosti technologické (tzn. křižování vlaků na jednokolejných tratích a cestujícími využívané přípojné vazby v uzlových stanicích mezi autobusovými a vlakovými spoji) a ekonomické (disponibilní finanční prostředky na zajištění drážní dopravní obslužnosti v rámci rozpočtu Královéhradeckého kraje v roce 2019).

Významnější změny shrnujeme níže:

  • zaveden nový osobní vlak v úseku Týniště nad Orlicí (13:07) – Častolovice (13:16), který dále pokračuje jako stávající vlak do Doudleb nad Orlicí (jede v pracovní dny kromě prázdnin);
  • spěšný vlak z Jaroměře (18:42) do Hradce Králové (18:56), který je pokračováním vlaku z Trutnova, pojede nově i v pracovní dny, tedy denně;
  • zaveden nový osobní vlak z Hradce Králové (19:32) do Jaroměře (19:57), který pojede denně;
  • zavedeny nové vlaky z Jaroměře do České Skalice a zpět, které posílí spojení v odpolední špičce pracovních dní a obslouží zastávku Rychnovek;
  • zaveden nový spěšný vlak z Jaroměře (16:03) do Pardubic (16:40), který posílí spojení v nedělní přepravní špičce;
  • osobní vlak z Jičína (12:37) do Nymburka (13:51) pojede nově i v pracovní dny, tedy denně.

Chtěli bychom Vás upozornit, že výše uvedené změny znamenající navýšení rozsahu objednávané železniční dopravy, budou v konečné podobě jízdního řádu realizovány pouze za podmínky jejich ekonomického zajištění.

Informace získána z webu Královéhradeckého kraje.