www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Město Smiřice | Smiřický infoservis

SMIŘICKÝ INFOSERVIS 

Smiřický infoservis vychází zpravidla 1x za tři měsíce.

Je k dostání zdarma v prodejně tabáku, v potravinách U Brožů, v Informačním centru, v čekárně praktických lékařů v Palackého ulici a na podatelně Městského úřadu Smiřice.

Evidenční číslo periodika – MK ČR E 19042. Vychází v nákladu 450 výtisků. Vydává a tiskne MěÚ Smiřice, odpovědná osoba Ladislava Reichová. Připomínky zasílejte na adresu podatelna@mestosmirice.cz.

Starší ročníky ke stažení:

 


 

Přehled výtisků vydaných v roce 2018:


Aktualizace článku 26.01.2018, 12:46:06

Soubory vložené ke článku (3)
Otevři soubor *2431.pdf   SMIŘICKÝ INFOSERVIS 1/2018 (leden 2018)
(Poslední editace 04.07.2018, 13:48:51)
Otevři soubor *2556.pdf   SMIŘICKÝ INFOSERVIS 2/2018 (červenec 2018)
(Poslední editace 04.07.2018, 13:48:54)
Otevři soubor *2590.pdf   SMIŘICKÝ INFOSERVIS 3/2018 (srpen 2018)
(Poslední editace 31.08.2018, 10:47:12)