www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Město Smiřice | Smiřický infoservis
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Hlavní dokumenty města
Rodov a Trotina
Historie Smiřic
Kronika města
Znak města
Památky ve městě
Čestní občané
Významné osobnosti města
Životní prostředí
Partnerské město
Boguszów-Gorce
Smiřický infoservis
Ročník 2009–2017
Fotogalerie
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


SMIŘICKÝ INFOSERVIS 

Smiřický infoservis vychází zpravidla 1x za tři měsíce.

Je k dostání zdarma v prodejně tabáku, v potravinách U Brožů, v Informačním centru, v čekárně praktických lékařů v Palackého ulici a na podatelně Městského úřadu Smiřice.

Evidenční číslo periodika – MK ČR E 19042. Vychází v nákladu 450 výtisků. Vydává a tiskne MěÚ Smiřice, odpovědná osoba Ladislava Reichová. Připomínky zasílejte na adresu podatelna@mestosmirice.cz.

Starší ročníky ke stažení:

 


 

Přehled výtisků vydaných v roce 2018:


Aktualizace článku 26.01.2018, 12:46:06

Soubory vložené ke článku (3)
Otevři soubor *2431.pdf   SMIŘICKÝ INFOSERVIS 1/2018 (leden 2018)
(Poslední editace 04.07.2018, 13:48:51)
Otevři soubor *2556.pdf   SMIŘICKÝ INFOSERVIS 2/2018 (červenec 2018)
(Poslední editace 04.07.2018, 13:48:54)
Otevři soubor *2590.pdf   SMIŘICKÝ INFOSERVIS 3/2018 (srpen 2018)
(Poslední editace 31.08.2018, 10:47:12)