www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport

Provozní řád

VEŘEJNÁ DĚTSKÁ HŘIŠTĚ MĚSTA SMIŘICE

Správce hřiště:
Městský úřad Smiřice, Palackého 106, 503 03 Smiřice
Odpovědný pracovník:
Ing. Petr Filip, tel. 495 809 021, 777 332 688

Za úklid hřiště zodpovídá:
Městský úřad Smiřice, Palackého 106, 503 03 Smiřice
Odpovědná osoba:
Ing. Petr Filip, tel. 495 809 021, 777 332 688
Luděk Federsel, tel. 603 365 950

Provozní doba:
Otevřeno denně v období:
1. květen až 30. září v době od 7.00 hod do 20.00 hod
1. říjen až 30. duben v době od 8.00 hod do 18.00 hod


1) Denní úklid:   
 • otvírání a zavírání hřišť, která jsou oplocena
 • úklid odpadků z plochy hřiště a jejich odvoz
 • úklid - přehrabání pískoviště
 • vizuální kontrola technického stavu herních prvků
2) Průběžná péče o herní prvky a mobiliář:
 • okamžité odstranění zjištěných závad, případné nahlášení závad
 • jedenkrát týdně provádět podrobnou kontrolu stavu herních prvků a zajištění případné opravy poškozeného zařízení
3) Péče o zeleň:
 • sekání a úklid trávy bude prováděn dle potřeby pracovníky MěÚ Smiřice
 • průklest stromů případně keřů rostoucích v prostoru dětského hřiště vč. odvozu a likvidace větví.
4) Údržba pískoviště:
 • kontrola stavu obrub pískoviště
 • denní přehrabání pískoviště (odstranění hrubých nečistot, příp. stříkaček)
 • 2x během roku překopat - přeházet písek v pískovišti
 • 1x ročně výměna písku (před sezónou - březen - duben)
5) Roční revize herních prvků:
 • kontrola dle ČSN ON 1176 a 1177 oprávněnou odbornou firmou/osobou nepřesahující 12 měsíců
 • provedení případných oprav
 • likvidace zničených a opotřebovaných hracích prvků
 • dle možností instalace nových prvků


Vypracoval: Ing. Petr Filip

Schváleno: Usnesením Rady města ze dne 15.4.2009, č.j. 100/2009

Ve Smiřicích 16.4.2009


Aktualizace článku 25.10.2010, 08:34:38