www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Fotbalový klub SK Smiřice
Kuželkářský klub Zálabák
Rychlolezení na ledu
Střelecký klub
TJ Sokol Smiřice
Veřejná sportoviště
Hřiště u školy
Volejbalové kurty
Dětská hřiště
Skatepark
Provozní řád
Bezpečnostní požadavky
Plán rozvoje sportu
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Internetový rozcestník
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

1. Pokyny pro uživatele - provozní řád (bude vyvěšen u vstupu do skateparku na viditelném místě).

 • Vstup do parku je na vlastní nebezpečí - platí i pro diváky!
 • Děti do 10 let mají zakázáno používat park bez dozoru osob ve věku na 18 let!
 • Do parku je přísný zákaz vstupu bez helmy. To platí pro všechny sporty, neboť je zde nebezpečí nejen pádu, ale i nechtěné srážky s jiným uživatelem parku. Cyklistům se doporučují rukavice.
 • Kromě Freestyle BMX, skateboardingu a in-line bruslení jsou v parku přísně zakázány všechny ostatní sporty a jiné aktivity! Kola BMX, skateboardy i brusle musí být v dokonalém technickém stavu. Kola musí mít záslepky řídítek, stupačky nesmí mít ostré hrany.
 • V parku je přísný zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a omamných látek!
 • Zákaz malování a vylepování na překážky a okolí parku!
 • Udržujte pořádek a odpadky odkládejte na vyhrazené místo.
 • Za deště, za mokra a pokud jsou překážky či asfalt vlhké nebo namrzlé, platí zákaz vstupu na překážky a park je uzavřen!
 • Všichni uživatelé jsou povinni chovat se k ostatním sportovcům v parku ohleduplně a s respektem. Zodpovídají rovněž za své skateboardy či kola tak, aby nezranili ostatní jezdce nebo neodlétli při pádu mimo park a neohrozili náhodné kolemjdoucí. Pro bezpečný provoz je maximální počet jezdců stojících na překážkách 15, současně jedoucích pak maximálně 3.
 • Trénink v parku je povolen za účasti minimálně 2 sportovců z důvodu poskytnutí první pomoci při úrazu.
 • V případě úrazu je telefonní číslo na rychlou záchrannou pomoc 155.

Provozní doba:

Otevřeno denně v období

1. květen až 30. září - od 7,00 hod. do 20,00 hod.

1. říjen až 30. duben - od 8,00 hod. do 18,0 hod.

2. Pokyny pro provozovatele, inspekce a údržba

 • Provozovatel je povinen vyžadovat po uživatelích parku dodržování provozního řádu.
 • Provozovatel provede prostřednictvím dodavatelem zaškoleného správce každý den při otevření a zavírání parku vizuální kontrolu stavu překážek, zejména nedošlo-li někde k uvolnění šroubu nebo vzniku nebezpečné hrany. Pokud závadu neodstraní na místě a tato brání bezpečnému používání překážky, je nutno neprodleně překážku uzavřít a podniknout kroky k nápravě, příp. upozornit dodavatele.
 • Dodavatel na svoje náklady provede po dobu záruky minimálně jednou ročně ve skateparku inspekční kontrolu stavu překážek spolu s běžnou údržbou.
 • Povrch překážek typu "plywood" je ve venkovním prostředí doporučeno minimálně jednou až dvakrát ročně opatřit novým nátěrem. Zábradlí a bočnice překážek 1x za dva roky (platí i pro typ "skatesmart").
 • Překážky rozestavěné na ploše dodavatelem není dovoleno posouvat, přemísťovat či doplňovat jinými překážkami bez jeho souhlasu.
 • Provozovatel zodpovídá za pořádek ve skateparku a za čistotu překážek. Zaprášené a špinavé překážky jsou kluzké a stávají se tak méně bezpečnými. Překážky je nutno udržovat zametáním, případně stíráním mokrým hadrem (toto je nutné zejména u krytého skateparku, kde prach nesmyje déšť).

Aktualizace článku 25.04.2009, 20:07:14