www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Město Smiřice | Čestní občané | Petr Pavel Skořepa
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Statistické údaje
Hlavní dokumenty města
Mapa města, seznam ulic
Rodov a Trotina
Historie Smiřic
Kronika města
Znak města
Památky ve městě
Čestní občané
Luděk Munzar
Milan Knobloch
Mautnerové
Josef Zeman
T. G. Masaryk, A. Jirásek
F. L. Rieger, F. Palacký
A. Nývlt, D. Filip
Petr Pavel Skořepa
B. Landrock, F. Pschorn
Významné osobnosti města
Životní prostředí
Partnerské město
Boguszów-Gorce
Zprávy z města
Smiřický infoservis
Co o nás napsali
Fotogalerie
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Internetový rozcestník
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


Petr Pavel SKOŘEPA

  • nar. 3. 1. 1844 ve Velkém Vřešťově, zemř. 13. 8. 1901 tamtéž - pohřben je na smiřickém hřbitově
  • dlouholetý smiřický učitel, později ředitel, během 35 let působení ve školství se zasloužil např. o vystavění nové školní budovy (patrová budova, která ustoupila výstavbě nové školní jídelny) a o zřízení mateřské školy v r. 1889
  • jmenován čestným smiřickým měšťanem byl za svou záslužnou práci 7. 7. 1886

 
Petr Pavel Skořepa není smiřickým rodákem – narodil se v rodině kováře 3. ledna 1844 ve Velkém Vřešťově. Absolvováním dvouročního kurzu pro učitele v Hradci Králové se stal v roce 1861 učitelem. Nejdříve působil krátce na německé škole v Záloňově u Jaroměře. Odtud přešel na školu v Holohlavech.

13. října 1866 byl zastupitelstvem Smiřic vybrán za učitele na tehdejší triviální školu ve Smiřicích. V historii školství ve Smiřicích patřil P. P. Skořepa k velmi dobrým učitelům. Během jeho 35letého působení na smiřické škole vzrostla škola z původní dvoutřídní na čtyřtřídní v roce 1875, na pětitřídní v roce 1880 a v roce 1884 už byla zdejší škola šestitřídní. V roce 1893 vznikla 5třídní obecná škola (současný I. stupeň školy) s pobočkou pro děvčata v páté třídě a 3třídní měšťanská škola (současný II. stupeň ZŠ).

Skořepa usiloval o zřizování dalších tříd, aby v nich nemuselo bývat dřívějších až 100 dětí. Zřejmě i jeho usilováním a přesvědčováním přistoupilo město ke stavbě nové školní budovy – současné „staré školní budovy“ v Jiráskově ulici, která byla otevřena v roce 1895.

Skořepa ve snaze o pomoc méně majetným rodičům usiloval dvacet let o zřízení dětské opatrovny – mateřské školy. S pomocí bohatých přátel města vznikla mateřská škola ve Smiřicích v roce 1889.

Skořepova učitelská práce byla hodnocena velmi vysoko a získal mnohá ocenění. I proto byl roku 1886 jmenován čestným občanem Smiřic a současně byl vyznamenám titulem ředitel.

Pokud nás překvapují současné nedobré politické poměry, ani dříve nebylo všechno v pořádku. I tak vynikající a obětavý pracovník musel přemáhat nepřízeň veřejnosti. Poprvé před rokem 1880 pro nedobré politické poměry ve městě a podruhé v posledních dvou letech života. Tehdy se dění ve městě vyhrotilo natolik, že Skořepa jejich vlivem těžce onemocněl a 13. srpna 1901 teprve 57letý ve svém rodišti zemřel.
 
(ze Zpravodaje Smiřic, Rodova a Holohlav, prosinec 2001)

 

Citace ze smiřické Pamětní knihy (zápis z r. 1901):

"Ředitel Skořepa byl svého času pro Smiřice muž významu nevšedního, o rozkvět školství a pokrok osvětový zdejšího města má zásluhy neocenitelné, na roli školství pak byl pracovníkem novodobých směrů velice zasloužilým."


Aktualizace článku 12.02.2014, 10:22:05

Galerie obrázků vložených ke článku (2) Počet obrázků na řádku | 1 | 2 | 3 | 4
Klik - plná velikost
Petr Pavel Skořepa (1844–1901)
Klik - plná velikost
Zápis ze smiřické Pamětní knihy o jmenování čestným měšťanem (zdroj: SOKA H. Králové)