www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Sociální oblast | Projekt Mapování bariér
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Městská policie
Správa hřbitovů
Volby 2018
Sociální oblast
Sociálně-právní ochrana
dětí
Pečovatelská služba
Plánování sociálních
služeb
Projekt SPOLEČNĚ!
Projekt Mapování bariér
Užitečné informace ze
sociální oblasti
Pracovní příležitosti v
regionu
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


PROJEKT MAPOVÁNÍ BARIÉR

Posláním projektu je iniciovat tvorbu místních partnerství za účelem podpory sociální integrace osob se zdravotním postižením. Prostředkem by měly být prvotní impulzy k systematickému řešení problematiky odstraňování architektonických a orientačních bariér, což v konkrétních případech umožní zdravotně postiženým spoluobčanům faktický přístup k okolní společnosti.

Projekt tvoří dvě vzájemně se prolínající linie:
  • tvorba metodiky a následné zmapování architektonických a orientačních bariér u veřejných staveb ve všech obcích Královéhradeckého kraje s pověřeným Obecním úřadem
  • provázání problematiky odstraňování těchto bariér s procesy komunitního plánování na lokální a regionální úrovni s cílem podpory místního partnerství.
Cílovým klientem projektu jsou občané se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, kteří jsou ohroženi sociální exkluzí v důsledku nedostatečného řešení přístupnosti veřejných budov a dalších staveb občanského vybavení. Dále obce II. a III. stupně v Královéhradeckém kraji, příp. další veřejné instituce, které získají informaci o existujících bariérách spolu s doporučeními, jak neodpovídající stav řešit.

Místo realizace:
Vybrané obce (35) II. a III. stupně na území Královéhradeckého kraje.

Realizátor projektu:
Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje - www.czphk.cz


 
Podrobné informace o projektu jsou na stránkách Královéhradeckého kraje - gis.kr-kralovehradecky.cz.
 

Na přiloženém obrázku jsou vyznačeny objekty ve Smiřicích s bezbariérovým přístupem - pro lepší orientaci doporučujeme použít mapové podklady, které se nacházejí na stránkách Královéhradeckého kraje - odkaz výše.

Aktualizace článku 10.09.2012, 13:19:55

Galerie obrázků vložených ke článku (1) Počet obrázků na řádku | 1 | 2 | 3 | 4
Klik - plná velikost
Smiřice - vyznačení objektů s bezbariérovým přístupem