www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Město Smiřice | Čestní občané
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Hlavní dokumenty města
Rodov a Trotina
Historie Smiřic
Kronika města
Znak města
Památky ve městě
Čestní občané
Luděk Munzar
Milan Knobloch
Mautnerové
Josef Zeman
T. G. Masaryk, A. Jirásek
F. L. Rieger, F. Palacký
A. Nývlt, D. Filip
Petr Pavel Skořepa
B. Landrock, F. Pschorn
Významné osobnosti města
Životní prostředí
Partnerské město
Boguszów-Gorce
Smiřický infoservis
Fotogalerie
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


Čestné občanství

Jak praví litera zákona (§ 36 a 84 zák. č. 128/2000 sb., o obcích), obec může udělit fyzickým osobám, které se významnou měrou zasloužily zejména o rozvoj obce, čestné občanství obce. Čestný občan obce má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce svá stanoviska v souladu s jednacím řádem zastupitelstva obce. Udělení čestného občanství projednává obecní zastupitelstvo.

Zvláštností čestného občanství je skutečnost, že nebylo a nebývá nutně vázáno na úředně evidovanou příslušnost k obci, avšak vždy vyjadřuje  kladný vztah poctěného k životu a společenskému dění konkrétní obce (města) nebo, v případě rodáka, je výrazem ocenění zásluh, jež překročily úzce lokální význam.

V letech 1945–1989 pravomoc udělit čestné občanství příslušela plenárnímu zasedání národního výboru, předtím bylo udělování upraveno v prozatímním obecním zřízení z r. 1849 i definitivním obecním zřízení z r. 1864.

Seznam aktualizoval a doplnil podle dostupných podkladů – zejména z kronik města – Ing. Milan Plšek v lednu 2014.

 

Seznam čestných měšťanů, později občanů města 

Kliknutím na jméno se dostanete na odkaz s podrobnými informacemi.

Jméno a příjmení Narozen Zemřel Datum udělení
občanství
 Luděk Munzar  20. 3. 1933    31. 1. 2013
 Milan Knobloch  10. 8. 1921    3. 10. 1996
 Georg J. E. Mautner rytíř z Markhofu  11. 6. 1926  13. 5. 2008  19. 11. 1992
 Josef Zeman  10. 10. 1867  12. 3. 1961  29. 3. 1940
 Tomáš Garrigue Masaryk  7. 3. 1850  14. 9. 1937  7. 3. 1935
 Alois Jirásek  23. 8. 1851  12. 3. 1930  4. 11. 1918
 Viktor Mautner, rytíř z Markhofu  1865  1919  12. 1. 1909
 František Ladislav Rieger  10. 12. 1818  3. 3. 1903  před r. 1903
 František Palacký  14. 6. 1798  26. 5. 1876  před r. 1898
 Alois Nývlt  17. 12. 1820  12. 5. 1901  14. 7. 1896
 Dominik Filip  1827  1902  před r. 1896
 Albrecht Theobald Malburg  15. 4. 1844  17. 8. 1905  13. 3. 1890
 Jiří Jindřich Mautner  8. 5. 1840  ?  13. 3. 1890
 Ludvík Mautner  12. 8. 1835  1918  13. 3. 1890
 Karel Ferdinand Mautner  16. 4. 1834  1898  13. 3. 1890
 MUDr. Ferdinand Pschorn  ?  listopad 1887  7. 7. 1886
 Petr Pavel Skořepa  3. 1. 1844  13. 8. 1901  7. 7. 1886
 Bedřich Landrock  10. 12. 1826  15. 1. 1894  1861
 Adolf Ignác Mautner  26. 12. 1801  24. 12. 1889  1861

Aktualizace článku 12.02.2014, 10:49:38