www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Upomínkové předměty
Inzerce
Výlep plakátů
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Internetový rozcestník
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


Užívání plakátovacích ploch v majetku města

 

Obecně závazná vyhláška města Smiřice č. 1/2014
o užívání plakátovacích ploch v majetku města

Zastupitelstvo města Smiřice se na svém zasedání dne 15.09.2014 usnesením č. 10/27/14 usneslo vydat podle ust. § 10 písm. c) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Vymezení plakátovacích ploch v majetku obce

Plakátovací plochy v majetku města jsou:

 1. vývěsní tabule pod nádražím ČD (p. č. 763, k. ú. Smiřice) 
 2. vývěsní tabule Zemanova ulice (p. č. 732/4, k. ú. Smiřice)
 3. vývěsní tabule na sídlišti Gen. Govorova (p. č. 169/8, k. ú. Smiřice)
 4. vývěsní tabule v Rodově (p. č. 481/27, k. ú. Rodov)
 5. vývěsní tabule na Trotině (p. č. 513/3, k. ú. Rodov)
 6. betonová skruž na křižovatce u fotbalového stadionu (p. č. 135/1, k. ú. Smiřice)

Čl. 2
Povinnosti k užívání plakátovacích ploch

 1. Plakátování na plochách, uvedených ve článku 1, zajišťuje pouze město Smiřice prostřednictvím Kulturního střediska Dvorana, s. r. o. 
 2. Požadavky na zajištění plakátování na plochách, uvedených ve článku 1, předkládá žadatel na podatelnu Městského úřadu Smiřice. 
 3. Na plochách, uvedených ve článku 1, se zveřejňují pouze informace o společenských, kulturních, sportovních, politických a prodejních akcích. 
 4. Plakátování na plochách uvedených ve článku 1, zajišťované jinými osobami a zveřejňování jiných informací, než je uvedeno ve vyhlášce, je zakázáno.

Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 01.10.2014.

Luboš Tuzar v. r., starosta
Ing. Ladislav Koldrt v. r., místostarosta

 


 

Cena za výlep plakátů:

(ceny jsou uvedeny vč. DPH dle platného ceníku Kulturního střediska Dvorana, s. r. o.)
 • plakát velikosti A3 a menší           12 Kč/ks
 • plakát velikosti A2                       24 Kč/ks
 • plakát velikosti A1                       36 Kč/ks

Maximální velikost plakátu je A1, maximální délka výlepu za stanovený poplatek je 1 měsíc. V případě kratší doby výlepu se poplatek poměrně nekrátí. Podmínky užívání plakátovacích ploch jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou.


Aktualizace článku 11.02.2016, 07:26:19