www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Starosta
Místostarosta
Tajemník
Správní odbor a matrika
Právní úprava činností
odboru
Matrika a evidence
obyvatel
Právní úprava
Sňatky
Vítání občánků
Užitečné informace
Pro genealogy
Přestupková agenda
Sociální agenda
Kultura a cestovní ruch
Aktuality z odboru
Formuláře odboru
Životní situace - návody
Ekonomický odbor
Odbor výstavby
Odbor správy majetku a ŽP
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Internetový rozcestník
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


Základní informace k uzavření manželství

Doklady potřebné k uzavření sňatku:

 • občanské průkazy obou snoubenců - nemáte-li platný občanský průkaz, je nutné předložit cestovní pas, k němu však musíte předložit potvrzení o trvalém bydlišti a osobním stavu
 • rodné listy obou snoubenců - rodný list musí v záhlaví obsahovat svazek, ročník, stranu a pořadové číslo. Pokud nemáte platný rodný list se všemi uvedenými náležitostmi, vyžádejte si duplikát rodného listu u příslušné matriky v místě vašeho narození
 • rozsudek soudu o rozvodu s doložkou o nabytí právní moci - doklad překládají rozvedení snoubenci
 • úmrtní list - doklad překládají ovdovělí snoubenci
 • rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství - v případě, že sňatek hodlá uzavřít osoba nezletilá starší 16 let (rozsudek musí být opět opatřen doložkou o právní moci)

Pokud snoubenci hodlají uzavřít církevní sňatek, předloží tyto doklady:

Cizinec žádající o uzavření manželství předloží tyto doklady:

 • dotazník k uzavření manželství
 • osvědčení o právní způsobilosti uzavřít manželství  - nesmí být starší 6 měsíců a musí obsahovat informaci, že podle právního řádu dotčeného státu je žadatel tohoto státu oprávněn uzavřít manželství
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR - nesmí být starší 7 pracovních dnů ke dni uzavření manželství
 • rodný list
 • doklad o osobním stavu
 • doklad o trvalém bydlišti (nemusí předkládat občan EU nebo občan jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru)
 • doklad o státním občanství 

Všechny cizojazyčné listiny musí být úředně přeloženy do českého jazyka. Pokud jsou listiny vydané státem, se kterým Česká republika nemá uzavřenou smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných, musí být opatřeny doložkou Apostille.

Pokud některý ze snoubenců nemluví česky nebo je němý či neslyšící, je nutná přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka si snoubenci zajišťují sami na vlastní náklady.

Správní poplatky za uzavření manželství:

 • uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR - 3000 Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR - 2000 Kč
 • uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - 1000 Kč
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství - 500 Kč

 


 

Termíny a místa pro uzavření sňatku

Městský úřad ve Smiřicích má pevně stanovené termíny pro svatební obřady pouze pro obřadní síň – Erbovní sál (přehled je níže).  

Oddává se nejčastěji v pátek a v sobotu. V ostatních pracovních dnech uskutečníme obřad jen tehdy, pokud tomu nebudou bránit provozní důvody (zvýšený nápor žadatelů v úředních dnech a pod.).

 

Obřadní síň

Erbovní sál

Obřadní síň – Erbovní sál se nachází v areálu zámku, v budově tzv. Důchodu, objektu navazujícího na zámeckou kapli (nachází se zde i knihovna). Další fotografie obřadní síně jsou umístěny pod článkem.

Přehled oddávacích dnů (za svatební obřad uskutečněný v těchto termínech v obřadní síni se správní poplatek ve výši 1 000 Kč neplatí):  

 • Rok 2017:
  • 1. a 15. prosince
 • Rok 2018:
  • 5. a 19. ledna
  • 9. a 23. února
  • 2. a 9. března
  • 13. a 27. dubna
  • 11. a 25. května
  • 8. a 22. června
  • 13. a 27. července
  • 10. a 24. srpna
  • 7. a 21. září
  • 5. a 19. října
  • 9. a 23. listopadu
  • 7. a 14. prosince

 

Zámecká kaple Zjevení Páně ve Smiřicích

Zámecká kaple

 

Cena za pronájem kaple pro svatební obřad je 3630 Kč (1 hodina), dále je nutné zaplatit správní poplatek za povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost ve výši 1000 Kč.

Na webu kaple www.kaple.mestosmirice.cz jsou umístěny fotogalerie ze svatebních obřadů.

 

Sňatek na jiném místě 

O povolení uzavřít manželství na kterémkoliv vhodném místě  v matričním obvodu MěÚ Smiřice se žádá na matričním úřadě - formulář (ke stažení zde) předložte spolu s dalšími doklady (viz výše).

Své "ano" si můžete říct a první manželský polibek vyměnit například i v zámeckém parku ve Smiřicích (za poskytnutí fotografie děkujeme manželům Jiráskovým)...

Svatba v zámeckém parku

...nebo třeba u smržovské kapličky Navštívení Panny Marie.

Svatba ve Smržově

Veškeré potřebné informace ke svatebním obřadům získáte na matrice MěÚ, tel. 495 809 023, e-mail koldrtova@mestosmirice.cz.

 Aktualizace článku 04.12.2017, 10:54:06

Galerie obrázků vložených ke článku (4) Počet obrázků na řádku | 1 | 2 | 3 | 4
Klik - plná velikost
Obřadní síň - Erbovní sál (foto V. Sladký)
Klik - plná velikost
Obřadní síň - Erbovní sál (foto V. Sladký)
Klik - plná velikost
Obřadní síň - Erbovní sál (foto V. Sladký)
Klik - plná velikost
Obřadní síň - Erbovní sál (foto V. Sladký)