www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Starosta
Místostarosta
Tajemník
Správní odbor a matrika
Právní úprava činností
odboru
Matrika a evidence
obyvatel
Právní úprava
Sňatky
Vítání občánků
Užitečné informace
Pro genealogy
Přestupková agenda
Sociální agenda
Kultura a cestovní ruch
Aktuality z odboru
Formuláře odboru
Životní situace - návody
Ekonomický odbor
Odbor výstavby
Odbor správy majetku a ŽP
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Internetový rozcestník
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


Základní přehled právních předpisů, podle nichž matrika a evidence obyvatel postupuje při své činnosti:

(všechny předpisy zde uvedené rozuměj ve znění pozdějších změn a doplňků)

 • zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách
 • vyhl. č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.
 • zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
 • zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
 • zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • vyhl. č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • vyhl. č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
 • zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
 • vyhl. č. 364/2000 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy

Aktualizace článku 10.01.2014, 12:26:49