www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Starosta
Místostarosta
Tajemník
Správní odbor a matrika
Ekonomický odbor
Odbor výstavby
Odbor správy majetku a ŽP
Právní úprava činností
odboru
Personální rozdělení
činností
Životní prostředí
Odpadové hospodářství
Strategie rozvoje bydlení
Dům s pečovatelskou
službou
Formuláře odboru
Životní situace - návody
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


Odpady

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, ukládá všem fyzickým a právnickým osobám povinnost likvidovat odpad v souladu s tímto zákonem, pro fyzické osoby jsou dále závazné i obecně závazné vyhlášky města Smiřice č. 1/2013, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Smiřice, vyhláška č. 5/2015, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad (obě vyhlášky jsou ke stažení ZDE).

Na území Smiřic, Rodova a Trotiny provádí svoz komunálního odpadu ve stanovených dnech firma MP Jaroměř (svozový kalendář je uveden pod článkem).

Ceny za svoz odpadu jsou stanoveny na rodinu a jejich výše je závislá na četnosti svozu. Změnu četnosti svozu odpadů lze uskutečnit na základě podaného prohlášení kdykoliv během kalendářního roku.

Město Smiřice nabízí 7 druhů intervalů svozu – v tabulce jsou ceny za svoz platné od 1. 1. 2016 (schválené obecně závaznou vyhláškou města Smiřice č. 5/2015).

Poplatky za svoz odpadu se platí v hotovosti v účtárně MěÚ Smiřice nebo převodním příkazem v době od 1. ledna do 31. března daného roku.

Typ svozu

Počet svozů
ročně

Barva známky

Cena za 110
a 120 l v Kč

Cena za 240 l
v Kč

  celoroční

52

zelená

2 700

5 400

  kombinovaný

41

červená

2 300

4 600

  plný + měsíční

36

oranžová

2 020

4 040

  poloviční

26

žlutá

1 500

3 000

  poloviční a měsíční

21

stříbrná

1 360

2 720

  měsíční

13

modrá

960

1 920

  dvouměsíční

7

fialová

660

1 320

 

Kontejner BOBR 1 100 l

Název svozu

Počet svozů
ročně

Svozová známka

Cena v Kč

  plný

52x

zelená

16 200

  poloviční

26x

žlutá

8 100


Separace odpadu

Na území města, na Trotině a v Rodově jsou na veřejných prostranstvích rozmístěny kontejnery na separaci

  • směsných plastů (kontejner se žlutým víkem),
  • skla (zelené kontejnery nebo zvony),
  • papíru (kontejner s modrým víkem) a
  • tetrapackových obalů (červené popelnice).

 

Sběrný dvůr

se nachází na Zderazi (u železničního přejezdu – za silem). Slouží pro občany města Smiřice a částí Rodov a Trotina. Veškeré informace o provozu a druhu odebíraného odpadu najdete ZDE.

Likvidace rostlinného odpadu

Na základě uzavřené dohody mezi městem Smiřice a společností AGRO CS, a. s. Česká Skalice mají občané možnost bezplatně uložit rostlinný odpad (větve do průměru 8 cm, tráva, listí) v areálu firmy AGRO CS ve Smiřicích. Areál je otevřen takto:

  • duben až červen – PO–PÁ 8:00 až 17:00, SO 8:00 až 12:00,
  • červenec, srpen – PO–PÁ 8:00 až 14:30, SO zavřeno
  • září, říjen – PO–PÁ 8:00 až 16:00, SO 8:00 až 12:00
  • listopad – PO–PÁ 8:00 až 16:00, SO zavřeno
  • prosinec až březen – PO–PÁ 8:00 až 14:30, SO zavřeno

Likvidace nebezpečného odpadu
Nebezpečný odpad je odebírán na sběrném dvoře vždy v první sobotu v měsíci.


Aktualizace článku 07.06.2017, 15:25:15

Soubory vložené ke článku (1)
Otevři soubor *2392.pdf   Svozový kalendář na rok 2018
(Poslední editace 07.12.2017, 13:28:36)