www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Starosta
Místostarosta
Tajemník
Správní odbor a matrika
Ekonomický odbor
Odbor výstavby
Odbor správy majetku a ŽP
Právní úprava činností
odboru
Personální rozdělení
činností
Životní prostředí
Odpadové hospodářství
Strategie rozvoje bydlení
Dům s pečovatelskou
službou
Formuláře odboru
Životní situace - návody
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


Pododkaz: Odpadové hospodářství

V rámci ochrany životního prostředí a odpadového hospodářství odbor zajišťuje tyto činnosti:

Ochrana přírody a krajiny:

  • vyhlašování, ošetřování a souhlasy k ošetřování památných stromů a chráněných krajinných prvků a jejich značení,
  • provádění nařízení Státní rostlinolékařské správy v boji proti chorobám stromů a živočichů,
  • péče o zeleň napadenou škůdci,
  • rozhodování o povolení kácení stromů a stanovení náhradní výsadby
  • vydávání rybářských lístků

Odpadové hospodářství:

  • evidence poplatníků, separace odpadů

 


Aktualizace článku 21.04.2015, 12:57:16