www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Starosta
Místostarosta
Tajemník
Správní odbor a matrika
Ekonomický odbor
Právní úprava činností
odboru
Rozpočty a hospodaření
obce
Formuláře odboru
Životní situace - návody
Odbor výstavby
Odbor správy majetku a ŽP
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


Formuláře ekonomického odboru


Aktualizace článku 17.01.2014, 10:57:45

Soubory vložené ke článku (22)
Otevři soubor *2111.pdf   Přiznání k místnímu poplatku ze psa - fyzická osoba
(Poslední editace 19.01.2017, 11:12:15)
Otevři soubor *2112.doc   Přiznání k místnímu poplatku ze psa - fyzická osoba (formát Word - pro vyplnění)
(Poslední editace 19.01.2017, 11:12:18)
Otevři soubor *2113.pdf   Přiznání k místnímu poplatku ze psa - právnická a podnikající fyzická osoba
(Poslední editace 19.01.2017, 11:12:22)
Otevři soubor *2114.doc   Přiznání k místnímu poplatku ze psa - právnická a podnikající fyzická osoba (formát Word - pro vyplnění)
(Poslední editace 19.01.2017, 11:12:25)
Otevři soubor *2115.pdf   Odhlášení psa z evidence
(Poslední editace 19.01.2017, 11:12:28)
Otevři soubor *2116.doc   Odhlášení psa z evidence (formát Word - pro vyplnění)
(Poslední editace 19.01.2017, 11:12:33)
Otevři soubor *2117.pdf   Žádost o vydání náhradní evidenční známky pro psa
(Poslední editace 19.01.2017, 11:13:30)
Otevři soubor *2118.doc   Žádost o vydání náhradní evidenční známky pro psa (formát Word - pro vyplnění)
(Poslední editace 19.01.2017, 11:14:07)
Otevři soubor *1705.pdf   Ohlášení kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce
(Poslední editace 05.06.2015, 08:48:42)
Otevři soubor *1706.doc   Ohlášení kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce (formát Word - pro vyplnění)
(Poslední editace 05.06.2015, 08:48:58)
Otevři soubor *1016.pdf   Oznámení správci pohřebiště
(Poslední editace 04.12.2013, 15:45:46)
Otevři soubor *1017.doc   Oznámení správci pohřebiště (formát Word - pro vyplnění)
(Poslední editace 04.12.2013, 15:45:50)
Otevři soubor *2119.pdf   Žádost o ukončení nájmu hrobového místa
(Poslední editace 19.01.2017, 11:17:06)
Otevři soubor *2120.doc   Žádost o ukončení nájmu hrobového místa (formát Word - pro vyplnění)
(Poslední editace 19.01.2017, 11:17:42)
Otevři soubor *2121.pdf   Žádost o změnu nájemce na hrobové místo z důvodů úmrtí původního nájemce
(Poslední editace 19.01.2017, 11:20:43)
Otevři soubor *2123.doc   Žádost o změnu nájemce na hrobové místo z důvodů úmrtí původního nájemce (formát Word - pro vyplnění)
(Poslední editace 19.01.2017, 11:22:20)
Otevři soubor *2124.pdf   Žádost o změnu nájemce na hrobové místo
(Poslední editace 19.01.2017, 11:26:39)
Otevři soubor *2125.doc   Žádost o změnu nájemce na hrobové místo (formát Word - pro vyplnění)
(Poslední editace 19.01.2017, 11:27:06)
Otevři soubor *2126.pdf   Čestné prohlášení dědice k hrobovému místu (formulář k vyplnění na MěÚ Smiřice)
(Poslední editace 19.01.2017, 11:30:00)
Otevři soubor *2127.doc   Čestné prohlášení dědice k hrobovému místu (formulář k vyplnění na MěÚ Smiřice) (formát Word - pro vyplnění)
(Poslední editace 19.01.2017, 11:30:38)
Otevři soubor *2128.pdf   Čestné prohlášení dědice k hrobovému místu (formulář pro zaslání poštou bez osobní návštěvy MěÚ)
(Poslední editace 19.01.2017, 11:32:25)
Otevři soubor *2129.doc   Čestné prohlášení dědice k hrobovému místu (formulář pro zaslání poštou bez osobní návštěvy MěÚ) (formát Word - pro vyplnění)
(Poslední editace 19.01.2017, 11:32:52)

 

Ostatní formuláře:

Formulář "Žádost o příspěvek z rozpočtu města Smiřice na rok 2018" je určen pro žádost o dotaci v souladu s programem schváleným Radou města Smiřice dne 24.01.2018.

Okruhy programu:

  1. Tělovýchovná a zájmová činnost 
  2. Kulturní činnost 
  3. Činnost svazů, spolků, společenských a neziskových organizací

Program, v němž jsou uvedeny základní informace pro žadatele, je společně s formulářem ke stažení níže. 


Aktualizace článku 26.01.2018, 09:01:41

Soubory vložené ke článku (2)
Otevři soubor *2425.pdf   Program poskytování dotací z rozpočtu města Smiřice pro období 2018
(Poslední editace 26.01.2018, 09:02:46)
Otevři soubor *2424.doc   Žádost o příspěvek z rozpočtu města Smiřice na rok 2018
(Poslední editace 26.01.2018, 09:02:07)