www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Starosta
Místostarosta
Tajemník
Správní odbor a matrika
Ekonomický odbor
Právní úprava činností
odboru
Rozpočty a hospodaření
obce
Formuláře odboru
Životní situace - návody
Odbor výstavby
Odbor správy majetku a ŽP
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


Základní přehled právních předpisů, podle nichž ekonomický odbor postupuje při své činnosti:

(všechny předpisy zde uvedené rozuměj ve znění pozdějších změn a doplňků)

 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zák. č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb.
 • vyhl. č. 505/2006, kterou se provádí zákon č. 563/1992 Sb.
 • zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • vyhl. č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
 • zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
 • zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti
 • zák. č. 16/1993 Sb., o dani silniční
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zák. č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí
 • zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
 • zák. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
 • zák. č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her
 • zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
 • zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
 • zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
 • zák. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení
 • zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Aktualizace článku 19.01.2017, 11:01:08