www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Starosta
Místostarosta
Tajemník
Správní odbor a matrika
Právní úprava činností
odboru
Matrika a evidence
obyvatel
Právní úprava
Sňatky
Vítání občánků
Užitečné informace
Pro genealogy
Přestupková agenda
Sociální agenda
Kultura a cestovní ruch
Aktuality z odboru
Formuláře odboru
Životní situace - návody
Ekonomický odbor
Odbor výstavby
Odbor správy majetku a ŽP
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


Matrika a evidence obyvatel

Etela Koldrtová (1. patro, č. dveří 15)
E-mail: koldrtova@mestosmirice.cz
Tel: 495 809 023, 777 332 699

 


 

Pododkazy:

 


 

Matrika a evidence obyvatel vykonává státní správu na úseku:

 • matrik
  • vede matriční knihy narození, manželství a úmrtí pro město Smiřice (místní část Rodov, Trotina) a obce Benátky, Černožice, Habřina, Holohlavy, Hořiněves (místní část: Jeřičky, Želkovice, Žíželeves), Lužany, Račice nad Trotinou, Sendražice, Skalice (místní část: Skalička, Číbuz), Smržov (místní část Hubíles) a Vrchovnice
  • vydává matriční doklad nebo povoluje nahlédnout do matričních knih a činit z nich výpisy v přítomnosti matrikáře osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům
  • provádí dodatečné zápisy v matričních knihách na základě veřejných listin
  • vystavuje osvědčení pro uzavření církevního sňatku
  • vystavuje vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v zahraničí pro občany mající trvalý pobyt v matričním obvodu, nebo jejich poslední trvalý pobyt před odchodem do ciziny byl v matričním obvodu
  • rozhoduje ve věci změny jména a příjmení
  • sepisuje zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů před narozením a po narození dítěte
  • na žádost občanů zprostředkovává zápis matriční události, ke které došlo v cizině, do zvláštní matriky v Brně
  • provádí ověřování pravosti listin a podpisů
 • evidence obyvatel města
  • provádí změny trvalého pobytu
  • rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
  • vyhotovuje na žádost státní orgánů zprávy o občanech
  • vyhotovuje volební seznamy a vydává volební průkazy
 • občanských průkazů (vydává potvrzení o občanském průkazu v případě ztráty či odcizení)
 • pracoviště Czech POINT - vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy (výpisy z Rejstříku trestů, Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku, Registru řidičů (bodové hodnocení), Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Registru účastníků provozu MA ISOH, příjímá podání podle živnostenského zákona a další)

Aktualizace článku 13.10.2014, 10:56:01