www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Starosta
Místostarosta
Tajemník
Správní odbor a matrika
Právní úprava činností
odboru
Matrika a evidence
obyvatel
Přestupková agenda
Sociální agenda
Kultura a cestovní ruch
Aktuality z odboru
Formuláře odboru
Životní situace - návody
Ekonomický odbor
Odbor výstavby
Odbor správy majetku a ŽP
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Internetový rozcestník
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


Základní přehled právních předpisů, podle nichž správní odbor postupuje při své činnosti:

(všechny předpisy zde uvedené rozuměj ve znění pozdějších změn a doplňků)

 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zák. č. 129/2000 Sb., o krajích
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • vyhl. č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
 • zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • vyhl. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
 • zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
 • vyhl. č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy
 • zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
 • zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
 • zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
 • zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů
 • zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů
 • zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
 • vyhl. č. 364/2000 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy
 • zák. č. 300/2008 Sb.,  o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • zák. č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • vyhl. č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
 • zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • vyhl. č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
 • zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

 

Právní předpisy týkající se sociální agendy a matriky a evidence a obyvatel jsou uvedeny v samostatném odkazu matriky.


Aktualizace článku 19.01.2017, 13:32:37