www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Starosta
Místostarosta
Tajemník
Správní odbor a matrika
Ekonomický odbor
Odbor výstavby
Odbor správy majetku a ŽP
Právní úprava činností
odboru
Personální rozdělení
činností
Životní prostředí
Strategie rozvoje bydlení
Dům s pečovatelskou
službou
Formuláře odboru
Životní situace - návody
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Internetový rozcestník
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


Odbor správy majetku a životního prostředí

 


 

Ing. Petr Filip – vedoucí odboru
E-mail: filip@mestosmirice.cz
Tel: 495 809 021, 777 332 688

Lenka Ryšavá – referent
E-mail: rysava@mestosmirice.cz
Tel: 495 809 014, 777 332 686

Barbora Luxová – referentka – životní prostředí
E-mail: luxova@mestosmirice.cz
Tel: 495 809 020, 777 332 641

 


 

Odbor zajišťuje výkon samosprávy města a výkon přenesené působnosti státní správy pro město Smiřice a obce spadající do správního obvodu pověřeného obecního úřadu.

Základní vymezení činnosti odboru:

 • bytové a nebytové hospodářství
 • péče o veřejnou zeleň a údržba města
 • správa veřejných sportovišť
 • správa veřejných pohřebišť
 • správa chodníků a komunikací
 • správa veřejného osvětlení
 • silniční hospodářství
 • technické a administrativní zajištění požární ochrany města
 • zajištění památkové ochrany objektů v majetku města
 • příprava a zabezpečení realizace investičních záměrů města
 • technické zajištění výkonu agendy trestu obecně prospěšných prací a veřejně prospěšných prací
 • technické zajištění voleb, sčítání lidu a referend
 • spolupráce s řediteli organizací zřizovaných městem při údržbě svěřeného majetku
 • ochrana a péče o životní prostředí
 • odpadové hospodářství

 


 

Informace o veřejných pohřebištích naleznete v samostatném odkazu ZDE.

 

Od 1. 4. 2015 se na odboru životního prostředí nepřijímají žádosti o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. V souvislosti se změnou zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, přešla tato agenda na obecní úřad s rozšířenou působností, tedy na Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí.

Od 1. 8. 2010 byl zrušen vodoprávní úřad. Povolení odběru podzemních vod, žádosti o stavební povolení k vodnímu dílu (studny) či povolení odběru povrchových vod nyní projednává odbor životního prostředí Magistrátu města Hradce Králové.

Od 1. 1. 2010 město pronajalo prostory útulku pro psy – veškeré informace naleznete ZDE.

K 30. 4. 2005 Město Smiřice zrušilo licenci na výrobu a rozvod tepla. Tepelné hospodářství bylo pronajato firmě TEDOM Energo s.r.o. Třebíč.


Aktualizace článku 14.01.2016, 09:23:35