www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Starosta
Místostarosta
Tajemník
Správní odbor a matrika
Ekonomický odbor
Odbor výstavby
Personální rozdělení
činností
Právní úprava činností
odboru
Územní plán
Formuláře odboru
Životní situace - návody
Odbor správy majetku a ŽP
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Internetový rozcestník
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


Odbor výstavby

 


 

 

Ing.  Pavla Házová - vedoucí odboru
E-mail: hazova@mestosmirice.cz
Tel: 495 809 016, 777 332 694

Věra Kvapilová - referent
E-mail: kvapilova@mestosmirice.cz
Tel: 495 809 022

Monika Tázler Kubová - referent
E-mail: tazlerkubova@mestosmirice.cz
Tel: 495 809 022

Alena Vacková - referent
E-mail: vackova@mestosmirice.cz
Tel: 495 809 016, mobil 777 332 695


V rámci státní správy odbor výstavby zajišťuje veškeré činnosti spojené s výkonem přenesené působnosti na úseku stavebního zákona, a to pro katastrální území obcí Smiřice (a části Rodov a Trotina), Holohlavy, Černožice, Habřina, Hořiněves (a části Želkovice, Žiželeves a Jeřičky), Lužany, Račice nad Trotinou, Sendražice, Skalice (a části Čibuz a Skalička), Smržov (a část Hubíles), Vrchovnice.

 • vydává souhlas k ohlášení staveb,
 • vydává územní souhlas,
 • vydává územní rozhodnutí,
 • vydává stavební povolení,
 • vydává kolaudační rozhodnutí,
 • vydává kolaudační souhlas,
 • vydává rozhodnutí o změně užívání stavby,
 • povoluje terénní úpravy, informační, reklamní a propagační zařízení,
 • povoluje odstranění staveb,
 • nařizuje údržbu staveb, nezbytné úpravy a zabezpečovací práce, tj. odstranění staveb a vyklizení staveb,
 • nařizuje pořízení pasportu stavby a ověřuje pasport stavby,
 • projednává porušení stavebního zákona a ukládá sankce,
 • vykonává státní dozor,
 • eviduje a ukládá dokumentaci a rozhoduje o nahlédnutí do dokumentace,
 • přiděluje čísla popisná, evidenční ve spolupráci s matrikou pro k.ú. Smiřice a Rodov (pro ostatní obce ve svěřeném území přiděluje čísla popisná příslušná obec),
 • vydává vyjádření k územnímu plánu.

V rámci samostatné působnosti provádí:

 • realizaci investičních záměrů,
 • vybrané činnosti na úseku správy obecního majetku.

Za údaje zveřejněné u tohoto odkazu zodpovídá vedoucí odboru výstavby.


Aktualizace článku 08.08.2017, 09:22:27