www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Starosta
Místostarosta
Tajemník
Správní odbor a matrika
Ekonomický odbor
Právní úprava činností
odboru
Rozpočty a hospodaření
obce
Formuláře odboru
Životní situace - návody
Odbor výstavby
Odbor správy majetku a ŽP
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Internetový rozcestník
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


Ekonomický odbor

 


Zaměstnanci odboru:

Ing. Bronislav Luňáček - vedoucí odboru
E-mail: lunacek@mestosmirice.cz
Tel: 495 809 025, 777 332 674 

Marcela Čížková - účetní
E-mail: cizkova@mestosmirice.cz
Tel: 495 809 011

Jarmila Městecká - účetní
E-mail: mestecka@mestosmirice.cz
Tel: 495 809 011

Alena Suchánková - účetní
E-mail: suchankova@mestosmirice.cz
Tel: 495 809 027, 775 733 270

 


Hlavní činností odboru je péče o finanční prostředky města - odbor zajišťuje výkon samosprávy města a přenesené působnosti státní správy na úsecích:

 • rozpočet města v plném rozsahu činností včetně organizační složky,
 • kompletní účetnictví města v plném rozsahu činností včetně organizační složky,
 • bankovní styk, úvěry,
 • pokladní agenda – hlavní pokladna, pokladna Sociálního fondu,
 • evidence majetku města,
 • pronájem hrobových míst,
 • finanční kontrola v rámci svěřených kompetencí,
 • správa daní a poplatků včetně místních poplatků,
 • evidence, kontrola a vymáhání pokut a dalších pohledávek,
 • kontrolní činnost v příspěvkových organizacích města,
 • likvidace cestovních příkazů,
 • komplexní mzdová agenda,
 • administrativa bytového a nebytového hospodářství,
 • zpracování podkladů pro úvěry, účelové dotace, případně granty, vč. monitoringu a vyhodnocení,
 • zpracování podkladů k vydání rozhodnutí o povolení výherních hracích automatů na území města,
 • výdej a evidence vstupenek na akce pořádané na teritoriu města,
 • výběr poplatků místních a správních poplatků. 

 


 

Ekonomický odbor se nachází v 1. patře budovy MěÚ – bývalé obřadní síni.

Můžete zde uhradit:

 • poplatek za psa a provést jeho přihlášení,
 • poplatek za užívání veřejného prostranství,
 • poplatek za provozování výherního hracího automatu (včetně vyřízení žádosti),
 • poplatek ze vstupného,
 • veškeré správní poplatky,
 • poplatek za odpad (včetně zakoupení známek a pytlů na odpad),
 • poplatek za hrobové místo (včetně uzavírání smluv),
 • nájem a služby s nájmem spojené, 
 • a vyzvednout si přeplatky z vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu.

Za údaje zveřejněné u tohoto odkazu zodpovídá vedoucí ekonomického odboru.


Aktualizace článku 06.02.2017, 08:39:50