www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Starosta
Místostarosta
Tajemník
Správní odbor a matrika
Právní úprava činností
odboru
Matrika a evidence
obyvatel
Přestupková agenda
Sociální agenda
Kultura a cestovní ruch
Aktuality z odboru
Formuláře odboru
Životní situace - návody
Ekonomický odbor
Odbor výstavby
Odbor správy majetku a ŽP
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Internetový rozcestník
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


Odbor správní a matrika

 


 

Seznam zaměstnanců odboru: 

Ladislava Reichová – vedoucí odboru
E-mail: reichova@mestosmirice.cz
Tel: 495 809 010, 775 733 290

Marcela Joštová – referentka, spisová služba
E-mail: jostova@mestosmirice.cz
Tel: 495 809 010, 777 332 691

Etela Koldrtová – matrika, evidence obyvatel
E-mail: koldrtova@mestosmirice.cz
Tel: 495 809 023, 777 332 699

Bc. Roman Petráček – přestupková agenda
E-mail: petracek@mestosmirice.cz
Tel.: 495 809 013, 777 332 689

Ing. Bc. Petr Sameš – sociální pracovník
E-mail: sames@mestosmirice.cz
Tel.: 495 809 015, 774 948 500

Renata Chmelařová – referentka kultury (pracoviště v KD Dvorana)
E-mail: kultura@mestosmirice.cz
Tel.: 602 316 525

Věra Vítová – doručovatelka, výlep plakátů

Antonín Kundrt – správce KD Dvorana a kaple

Alena Chromá – uklízečka KD Dvorana

 


 

Správní odbor zajišťuje výkon samosprávy města a přenesené působnosti státní správy na těchto úsecích:

 • matrika,
 • evidence obyvatel,
 • přestupková agenda,
 • vydávání ověřených výstupů z veřejných informačních systémů – Czech POINT (s výjimkou výpisu z Katastru nemovitostí),
 • ověřování podpisů a kopií listin,
 • zajištění voleb, sčítání lidu a referend,
 • zajištění základní funkčnosti a bezpečnosti provozovaných počítačových aplikací,
 • spisová služba,
 • příjem žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stížností, podnětů a petic,
 • úřední deska,
 • evidence objednávek a smluv,
 • evidence ztrát a nálezů,
 • administrativní a technické zajištění schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města,
 • zajištění administrativní agendy pro starostu, místostarostu a tajemníka úřadu,
 • sociální práce,
 • agenda kultury a cestovního ruchu, včetně přípravy významných kulturních akcí,
 • vydávání Smiřického infoservisu a Zpravodaje Smiřic, Rodova a Holohlav,
 • správa internetových stránek města, kaple, festivalu Smiřické svátky hudby a Kulturního střediska Dvorana,
 • prodej upomínkových předmětů,
 • hlášení městského rozhlasu,
 • telefonní ústředna.

Za údaje zveřejněné u tohoto odkazu zodpovídá vedoucí správního odboru.


Aktualizace článku 20.03.2018, 09:36:04