www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Starosta
Místostarosta
Tajemník
Správní odbor a matrika
Právní úprava činností
odboru
Matrika a evidence
obyvatel
Přestupková agenda
Sociální agenda
Kultura a cestovní ruch
Aktuality z odboru
Formuláře odboru
Životní situace - návody
Ekonomický odbor
Odbor výstavby
Odbor správy majetku a ŽP
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


Odbor správní a matrika

 


 

Seznam zaměstnanců odboru: 

Ladislava Reichová – vedoucí odboru
E-mail: reichova@mestosmirice.cz
Tel: 495 809 010, 775 733 290

Marcela Joštová – referentka, spisová služba
E-mail: jostova@mestosmirice.cz
Tel: 495 809 010, 777 332 691

Etela Koldrtová – matrika, evidence obyvatel
E-mail: koldrtova@mestosmirice.cz
Tel: 495 809 023, 777 332 699

Bc. Roman Petráček – přestupková agenda
E-mail: petracek@mestosmirice.cz
Tel.: 495 809 013, 777 332 689

Ing. Bc. Petr Sameš – sociální pracovník
E-mail: sames@mestosmirice.cz
Tel.: 495 809 015, 774 948 500

Renata Chmelařová – referentka kultury (pracoviště v KD Dvorana)
E-mail: kultura@mestosmirice.cz
Tel.: 602 316 525

Věra Vítová – doručovatelka, výlep plakátů

Antonín Kundrt – správce KD Dvorana a kaple

Alena Chromá – uklízečka KD Dvorana

 


 

Správní odbor zajišťuje výkon samosprávy města a přenesené působnosti státní správy na těchto úsecích:

 • matrika,
 • evidence obyvatel,
 • přestupková agenda,
 • vydávání ověřených výstupů z veřejných informačních systémů – Czech POINT (s výjimkou výpisu z Katastru nemovitostí),
 • ověřování podpisů a kopií listin,
 • zajištění voleb, sčítání lidu a referend,
 • zajištění základní funkčnosti a bezpečnosti provozovaných počítačových aplikací,
 • spisová služba,
 • příjem žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stížností, podnětů a petic,
 • úřední deska,
 • evidence objednávek a smluv,
 • evidence ztrát a nálezů,
 • administrativní a technické zajištění schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města,
 • zajištění administrativní agendy pro starostu, místostarostu a tajemníka úřadu,
 • sociální práce,
 • agenda kultury a cestovního ruchu, včetně přípravy významných kulturních akcí,
 • vydávání Smiřického infoservisu a Zpravodaje Smiřic, Rodova a Holohlav,
 • správa internetových stránek města, kaple, festivalu Smiřické svátky hudby a Kulturního střediska Dvorana,
 • prodej upomínkových předmětů,
 • hlášení městského rozhlasu,
 • telefonní ústředna.

Za údaje zveřejněné u tohoto odkazu zodpovídá vedoucí správního odboru.


Aktualizace článku 20.03.2018, 09:36:04