www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Sazebník úhrad
Přehled předpisů
Výroční zprávy
Poskytnuté informace
Ostatní povinně
zveřejňováné informace
Životní situace - návody
Agenda starosty a
tajemníka
Odbor správní a matrika
Odbor výstavby
Životní prostředí
Odbor správy majetku
Nájem obecních bytů
Užívání veřejného
prostranství
Pronájem nebytových
prostor
Nájem bytu v DPS
Odbor ekonomický
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Internetový rozcestník
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


1. Identifikační číslo: Neuvádí se

2. Kód: Neuvádí se

3. Pojmenování (název) životní situace:
PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR

4. Základní informace k životní situaci:
Jedná se o objekty a nebytové prostory v objektech, které jsou v majetku města Smiřice.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Zájemci o pronájem nebytových prostor. 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
V žádosti o pronájem nebytových prostor je nutné uvést: cenu, účel využití a další závazky žadatele vůči obci.

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:
Podáním písemné žádosti zaslané poštou nebo osobním doručením na odbor správy majetku a životního prostředí, nebo správní odbor – podatelnu MěÚ Smiřice.

8. Na které instituci životní situaci řešit:
Městský úřad Smiřice, Palackého 106, 503 03 Smiřice.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
MěÚ Smiřice, 2. patro, odbor správy majetku a životního prostředí, č. dveří 27, Ing. Petr Filip.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Žádost o pronájem nebytových prostor.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formulář není stanoven.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Nájemné je stanoveno v souladu s pravidly pronájmu nebytových prostor, schválenými Radou města Smiřice (usnesení č. 138/2012 ze dne 03.09.2012)

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
1–3 měsíce.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Žádost lze podat prostřednictvím epodatelny na adresu epodatelna@mestosmirice.cz. Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů včetně elektronického podání jsou ZDE.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou další související předpisy:
Nejsou.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Opravné prostředky se neuplatňují.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Sankce se neuplatňují.

21. Nejčastější dotazy:
Nejsou specifikovány.

22. Další informace:
Lze získat osobně nebo telefonicky na odboru správy majetku a životního prostředí Městského úřadu Smiřice.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
Nespecifikováno.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Nejsou.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:
Vedoucí odboru správy majetku a životního prostředí Městského úřadu Smiřice.

26. Kontaktní osoba:
Ing. Petr Filip

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován:
05.04.2017

29. Datum konce platnosti popisu:
Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Nejsou.


Aktualizace článku 05.04.2017, 15:50:13