www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Sazebník úhrad
Přehled předpisů
Výroční zprávy
Poskytnuté informace
Ostatní povinně
zveřejňováné informace
Životní situace - návody
Agenda starosty a
tajemníka
Odbor správní a matrika
Odbor výstavby
Životní prostředí
Odbor správy majetku
Nájem obecních bytů
Užívání veřejného
prostranství
Pronájem nebytových
prostor
Nájem bytu v DPS
Odbor ekonomický
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Internetový rozcestník
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


1. Identifikační číslo: Neuvádí se

2. Kód: Neuvádí se

3. Pojmenování (název) životní situace:
NÁJEM OBECNÍCH BYTŮ

4. Základní informace k životní situaci:
Odbor správy majetku a ŽP přijímá žádosti o přidělení obecního bytu na předepsaném formuláři a vede jejich evidenci. O přidělení bytu rozhoduje Rada města Smiřice.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Žádost o obecní byt může podat kterýkoliv zletilý občan ČR, jakož i státní příslušník členského státu EU, který je zaměstnán na území ČR.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Občan podává žádost na předtištěném formuláři, v němž je povinen pravdivě vyplnit všechny údaje.

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:
Doručením písemného ohlášení na předepsaném formuláři na podatelnu MěÚ Smiřice.

8. Na které instituci životní situaci řešit:
Městský úřad Smiřice.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
MěÚ Smiřice, 2. patro, odbor správy majetku a životního prostředí, Ing. Petr Filip, v průběhu provozní doby úřadu.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Vyplněný formulář žádosti o byt.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formulář žádosti o byt je k dispozici na odboru správy majetku a životního prostředí MěÚ Smiřice nebo si jej můžete stáhnout z webu města ZDE. Formulář je nutné osobně doručit na podatelnu (1. p.) nebo na odbor správy majetku a životního prostředí.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Lhůta není stanovena. Odbor správy majetku a ŽP podanou žádost o byt zaeviduje. V případě, že dojde k uvolnění bytu v majetku města, rozhoduje o přidělení uvolněného bytu rada města na svém zasedání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Nejsou specifikováni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Složení peněžních prostředků k zajištění nájemného – pronajímatel bude při sjednání nájemní smlouvy požadovat, aby nájemce složil peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem. Výše peněžních prostředků je rovna trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Žádost lze podat prostřednictvím epodatelny na adresu epodatelna@mestosmirice.cz. Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů včetně elektronického podání jsou ZDE.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou další související předpisy:
Nejsou.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Opravné prostředky se neuplatňují.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Vyřazení žádosti o byt z evidence žadatelů.

21. Nejčastější dotazy:
Nejsou specifikovány.

22. Další informace:
Lze získat osobně nebo telefonicky na odboru správy majetku a životního prostředí Městského úřadu Smiřice.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
Nelze.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Pronájem nebytových prostor - řeší samostatné životní situace.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:
Vedoucí odboru správy majetku a životního prostředí Městského úřadu Smiřice.

26. Kontaktní osoba:
Ing. Petr Filip

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován:
05.04.2017

29. Datum konce platnosti popisu:
Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Nejsou.


Aktualizace článku 05.04.2017, 15:58:51